homeomenioblastitekstovikontakt
Veštak Branislav Jovanović na terenu

Veštak Branislav Jovanović na terenu


- od 1998.g. radnik Opštinske uprave u Boru na poslovima poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u svojstvu Stručnog saradnika, Višeg stručnog saradnika i Samostalnog stručnog saradnika.

- 2000.g. tri meseca rada u Zemljoradničkoj zadruzi „Dubrava“ Brestovac.

- od 2001. godine član Komisije za vođenje postupka i donošenje rešenja po zahtevima za vraćanje zemljišta, formirane od strane Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

- od 2002.g. honorarni procenitelj biljne proizvodnje Republičkog zavoda za statistiku za područja KO Slatina i KO Bor 2 (obe KO u opštini Bor).

- 2003.g. dva meseca rada u Veterinarsko – poljoprivrednoj apoteci Vet 1 u Boru, na poslovima prodaje sredstava za zaštitu bilja.

- od 2006.g.  zamenik člana Komisije za procenu tržišne vrednosti nepokretnosti, formirane od strane Ministarstva finansija – Poreske uprave – Filijale Bor. U ovoj komisiji zadužen za formiranje Cenovnika poljoprivrednog, šumskog i neplodnog zemljišta, radi obračuna iznosa poreza za prenos apsolutnih prava.

- Predsednik Komisije za izradu godišnjeg Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Bor, za period 2007.-2012.g.

- veliki broj puta predsednik ili član komisija za procenu štete na biljnim kulturama, usled suše, mraza, grada, požara, dima iz pogona topionice bakra, izvođenja građevinskih radova i sl., formiranih od strane Opštine Bor, Telekoma, JP Toplana Bor, TIR-a (Topionice i rafinacije) Bor...

- od 2007.g. procenitelj vrednosti poljoprivrednog zemljišta i višegodišnjih zasada, u cilju dobijanja hipotekarnih kredita kod Fonda za razvoj i komercijalnih banaka.

- Napisao 10-ak članaka o poljoprivredi na teritoriji opštine Bor za lokalni list Borske novine.

- Održao 10-ak stručnih predavanja iz oblasti poljoprivrede na teritoriji opštine Bor, u okviru različitih manifestacija/projekata

      
 

- Rođen 30.08.1971.g. u Beogradu

- Najveći deo života proveo u Boru

- Oženjen, otac dvoje dece

- Hobi: sakupljanje samoniklih pečuraka i prevođenje stripova sa engleskog jezika

 
   

Sudski veštak: Branislav Jovanović

Titula: Diplomirani inženjer poljoprivrede za zaštitu bilja i prehrambenih proizvoda

Broj rešenja: 740-05-275/2007-03 od 25.04.2007.godine.

Nadležni sud: Viši sud u Zaječaru sa pripadajućim osnovnim sudovima (Bor, Negotin)

Oblast veštačenja: Poljoprivreda

Specijalizacija:

- Procena štete u poljoprivredi
- Procena poljoprivrednog zemljišta
- Procena vrednosti višegodišnjih zasada
- Zaštita bilja i prehrambenih proizvoda


Diplome:

- 1997. - diplomirani inženjer poljoprivrede za zaštitu bilja i prehrambrenih proizvoda - Univerzitet u Beogradu

Ostale veštine:

- govorno znanje engleskog jezika
- rad na računaru - Ofiice paket
- vozačka dozvola B kategorije - posedovanje sopstvenog auto prevoza

   
Home  :  O meni  :  Usluge i cene  :  Reference  :  Kontakt 

Copyright © 2010, All Rights Reserved  |  design by mojepravo